Hälsa / Health

Målet är att föda upp friska och hälsosamma hundar, som håller för arbete. Det blir inte alltid som man önskar, och det är svårt att veta vad en kombination ger, även om målet och förhoppningen är hög.
Här ser ni en sammanställning på hälsoresultat från våra kullar.

Hälsoresultatbild