MH Takida kullen

1a KONTAKT Hälsning 

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.


Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Lycka, Jason

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Trøkk, Jazza

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

Härja

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.
Jason

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Trøkk, Härja, Lycka

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

 Jazza

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren
Jazza

Accepterar hanteringen.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Härja, Lycka

Startar snabbt, leker aktivt.

 Jazza

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

 Trøkk, Jason

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Lycka, Jazza 

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Härja

Griper direkt med hela munnen.

 Jason

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 Trøkk

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Lycka, Jazza

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 Härja

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

Trøkk, Jason

3a FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Härja x 2
Lycka 2

Startar, men avbryter.

 Trøkk 1
Lycka 1

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Jazza1

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Trøkk 2, Jason 1, Jazza2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 Jason 2

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
Härja x 2
Trøkk 1
Lycka x 2
Jason 2

Griper inte, nosar på föremålet. 

 Jazza x 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 

Trøkk 2

Gripar direkt, släpper.

 Jason 1

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

 Lycka

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

 Jason

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Trøkk, Härja, Jazza

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Härja, Lycka, Jason, Jazza

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

Trøkk

5b AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.

5c AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

 Jason

Går fram till den dolda men talande figuranten

 Jazza

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Trøkk, Lycka 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Härja

5d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

 Lycka, Jazza

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 Jason

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Härja

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Trøkk 

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

 Lycka, Jason

Blir aktiv, men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Härja, Jazza

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 Trøkk, 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Trøkk

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Härja, Lycka, Jason, Jazza 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Trøkk, Jason

Visar enstaka hotbeteende.

 Härja, Lycka, Jazza

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

 Jazza

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 Jason

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp

Trøkk, Härja, Lycka

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Trøkk, Härja, Jason

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Lycka

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

 Jazza 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Härja

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Trøkk, Jason, Jazza

Flyr högst 5 meter

 Lycka

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Trøkk, Lycka

Går fram till skramlet utan hjälp.

Härja, Jason, Jazza

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Trøkk, Härja, Jason

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

 Jazza

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Lycka

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

 Härja, Lycka, Jazza

Visar enstaka hotbeteende.

 Jason

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Trøkk

Visar hotbeteende och flera attacker.

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

 Lycka, Jazza

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

Trøkk, Härja, Jason 

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Trøkk, Härja, Jason

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Lycka

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Jazza

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 Jason

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Lycka, Jazza 

Går fram till fig. utan hjälp.

Trøkk, Härja

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Trøkk, Lycka, Jason, Jazza

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

Härja

9a LEK 2 Leklust

Lekr ej.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 Lycka

Startar snabbt, leker aktivt.

Härja, Jason, Jazza

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 Trøkk

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.
Lycka

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Härja, Jason, Jazza

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Trøkk 

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Trøkk, Härja, Lycka

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

 Jazza

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.

Jason

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.