MH Takida kullen

1a KONTAKT Hälsning 

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.


Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Lycka, Jason, Ämper, Kiwi, Tezla

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Trøkk, Jazza, Nils, Narri

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

Härja

1b KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.
Jason, Nils

Följer med motvilligt

Tezla

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Trøkk, Härja, Lycka, Kiwi, Narri

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

 Jazza, Ämper

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren
Jazza, Kiwi, Tezla

Accepterar hanteringen.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Ämper, Narri

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Nils

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a LEK 1 Leklust Leker ej.

Leker inte,men visar intresse.

Ämper

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Härja, Lycka, Tezla, Nils, Narri

Startar snabbt, leker aktivt.

 Jazza, Kiwi

Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.

 Trøkk, Jason

2b LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Lycka, Jazza 

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Härja, Ämper, Tezla, Nils, Narri

Griper direkt med hela munnen.

 Jason, Kiwi

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 Trøkk

2c LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Lycka, Jazza, Ämper, Tezla

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 Härja

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar.

Kiwi, Nils, Narri

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

Trøkk, Jason

3a FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Härja x 2
Lycka 2
Kiwi 2
Nils 1 Narri 2

Startar, men avbryter.

 Trøkk 1
Lycka 1
Ämper 1, Tezla 1, Nils 2

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Jazza1
Ämper 2, Kiwi 1, Tezla 2, Narri 1

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Trøkk 2, Jason 1, Jazza2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 Jason 2

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram
Härja x 2
Trøkk 1
Lycka x 2
Jason 2
Ämper 1, Kiwi 2, Tezla 1 Nils x2, Narri 2

Griper inte, nosar på föremålet. 

 Jazza x 2
Ämper 2
Kiwi 1 Narri 1

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 

Trøkk 2, Tezla 2

Gripar direkt, släpper.

 Jason 1

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

 Lycka, Ämper, Kiwi, Tezla, Nils, Narri

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

 Jason

Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand.

Trøkk, Härja, Jazza

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Härja, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Nils, Narri

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

Trøkk

5b AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Nils, Narri

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteende under momentets första del.

Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.

5c AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Tezla, Narri

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

 Jason

Går fram till den dolda men talande figuranten

 Jazza

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Trøkk, Lycka, Kiwi 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Härja, Ämper, Nils

5d AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

 Lycka, Narri, Jazza, Ämper, Tezla

Leker inte, men visar intresse.

Kiwi

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 Jason

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Härja, Nils

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Trøkk 

5e AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

 Lycka, Jason, Tezla, Narri

Blir aktiv, men avbryter.

Ämper, Kiwi

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Härja, Jazza

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 Trøkk, 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Nils

6a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Trøkk

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Härja, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Nils Narri

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

Trøkk, Jason, Kiwi, Tezla, Nils

Visar enstaka hotbeteende.

 Härja, Lycka, Jazza, Ämper, Narri

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attavk.

Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Tezla

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

 Jazza, Ämper, Kiwi

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 Jason, Narri

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp

Trøkk, Härja, Lycka, Nils

6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Trøkk, Härja, Jason, Kiwi, Nils, Narri

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Ämper, Tezla

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Lycka

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

 Jazza 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Narri

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Nils

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .

7a LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Härja, Kiwi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Trøkk, Jason, Jazza, Ämper, Tezla, Nils, Narri

Flyr högst 5 meter

 Lycka

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Kiwi

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Tezla

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Trøkk, Lycka, Ämper

Går fram till skramlet utan hjälp.

Härja, Jason, Jazza, Nils, Narri

7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Trøkk, Härja, Jason, Nils, Narri

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

 Jazza, Kiwi

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Lycka, Ämper, Tezla

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Trøkk, Härja, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Nils, Narri

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .

8a SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteende.

 Härja, Lycka, Jazza, Kiwi, Tezla, Nils

Visar enstaka hotbeteende.

 Jason, Ämper

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Narri

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Trøkk

Visar hotbeteende och flera attacker.

8b SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökens då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

 Lycka, Jazza, Kiwi

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott

Ämper, Tezla, Nils, Narri

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

Trøkk, Härja, Jason 

8c SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Trøkk, Härja, Jason, Kiwi Nils

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Lycka, Ämper, Tezla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Jazza

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Narri

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid

Tezla

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Ämper, Kiwi

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 Jason

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Lycka, Jazza, Narri 

Går fram till fig. utan hjälp.

Trøkk, Härja, Nils

8E SPÖKEN Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid.

Tezla

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Kiwi

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Trøkk, Lycka, Jason, Jazza, Ämper, Nils, Narri

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

Härja

9a LEK 2 Leklust

Lekr ej.

Tezla

Leker inte, men visar intresse.

Ämper, Narri

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 Lycka

Startar snabbt, leker aktivt.

Härja, Jason, Jazza, Kiwi, Nils

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 Trøkk

9b LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.
Lycka

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Härja, Jason, Jazza, Ämper, Kiwi, Tezla, Narri

Griper direkt med hela munnen.

Nils

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Trøkk 

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Trøkk, Härja, Lycka

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

 Jazza

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet.

Jason

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Ämper, Kiwi (avstår), Tezla (avstår) Nils, Narri